dokumenty do pobrania - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

dokumenty do pobrania

dokumenty do pobrania

Na tej stronie można pobrać wzory dokumentów które ulatwią kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Myślenicach.

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (robót)

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

Oswiadczenie o podjęciu obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego Oswiadczenie o podjęciu obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie częsci obiektu budowlanego Wniosek o pozwolenie na użytkowanie częsci obiektu budowlanego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych